PRODUKTY

CANWIL

Canvil

CANWIL z magnezem to uniwersalny nawóz azotowy, gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Nadaje się do uprawy wszystkich roślin, na wszystkie rodzaje gleb, szczególnie na gleby kwaśne, do stosowania przedsiewnego i pogłównego (po wymieszaniu z glebą lub przed spodziewanymi opadami).

Parametry

 • zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/- 0,8%,
 • zawartość magnezu, w przeliczeniu na MgO: 4,0 +/- 0,9%,
 • zawartość garnulek o wymiarach 1mm - 5mm, co najmniej: 96%,
 • zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%,
 • zawartość wapnia (w postacie węglanu wania) w przeliczeniu na CaO wynosi około 6,5%,
 • dostępny luzem oraz w workach 50 lub 500kg.

Przechowywanie

 • Miejsce przechowywania CANWILU powinno być czyste i suche (o podłożu izolującym od wilgoci), oddalone od źródeł ciepła (np. instalacji grzewczych, kolektorów z parą wodną i wodą oraz promienników ciepła). Pomieszczenia do magazynowania powinny być zabudowane oraz wyposażone we wrota lub drzwi.
 • Składowany nawóz powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych oraz przed pośrednim nagrzewaniem.
 • Miejsce przechowywania CANWILU powinno być zabezpieczone przed możliwością wymieszania się go z paszą i zbożami oraz substancjami takimi jak: pozostałe nawozy (szczególnie mocznik, który zmniejsza odporność CANWILU na działanie wilgoci z powietrza), wapno, środki ochrony roślin, paliwa i oleje.
 • Górna warstwa składowanego nawozu przechowywanego luzem powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od zadaszenia, urządzeń elektrycznych, oświetlenia oraz wysoko osadzonych urządzeń transportujących.
 • Nie powinno się dopuszczać do najeżdżania na produkt maszynami prowadzącymi czynności ładunkowe.
 • Wszelkie rozsypy powstałe wskutek operacji wykonywanych w magazynie powinny być zamiatane i usuwane, a podłoże pozostawiane czyste i suche.
 • Natychmiast po przyjęciu CANWILU do magazynu powinno się przykryć folią z tworzywa sztucznego usypaną pryzmę nawozu w celu ochrony produktu przed wpływem wilgoci z powietrza. Pryzma powinna być przykryta przez cały okres składowania. Po wydaniu części nawozu z magazynu należy niezwłocznie przykryć ją na nowo.
 • Wysokość pryzmy CANWILU przeznaczonego do długiego składowania powinna być możliwie jak najniższa. Produkt najdłużej przechowywany należy wydawać z magazynu w pierwszej kolejności.
 • W czasie, gdy nie odbywa się transport produktu, drzwi lub wrota magazynu do składowania CANWILU luzem powinny być zamknięte.
 • Produkt, który podczas transportu i przeładunków uległ zawilgoceniu lub zawiera dużą ilość pyłów powinien zostać oddzielony i składowany na osobnych, niewielkich pryzmach. Mieszanie go z nawozem pełnowartościowym prowadzi do pogorszenia jakości całej partii.

CANWIL S

Canvil S

CANWIL S z siarką jest to nawóz gwarantujący wysoki, doskonałej jakości plon. Uniwersalny charakter nawozu sprawia, że może być on stosowany w uprawie wszystkich roślin uprawnych (szczególnie rzepaku, kapusty, cebuli), na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach kwaśnych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie (po wymieszaniu nawozu z glebą).

Parametry

 • zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/- 0,8%,
 • zawartość siarki w przeliczeniu na S: 4,8 +/- 0,36%,
 • zawartość wody, nie więcej niż: 0,8%,
 • zawartość wapnia (w postaci siarczanu wapnia) w przeliczeniu na CaO: ok. 7,5%,
 • dostępny luzem lub w workach 50 i 500 kg.

Przechowywanie

 • Miejsce przechowywania CANWILU powinno być czyste i suche (o podłożu izolującym od wilgoci), oddalone od źródeł ciepła (np. instalacji grzewczych, kolektorów z parą wodną i wodą oraz promienników ciepła). Pomieszczenia do magazynowania powinny być zabudowane oraz wyposażone we wrota lub drzwi.
 • Składowany nawóz powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych oraz przed pośrednim nagrzewaniem.
 • Miejsce przechowywania CANWILU powinno być zabezpieczone przed możliwością wymieszania się go z paszą i zbożami oraz substancjami takimi jak: pozostałe nawozy (szczególnie mocznik, który zmniejsza odporność CANWILU na działanie wilgoci z powietrza), wapno, środki ochrony roślin, paliwa i oleje.
 • Górna warstwa składowanego nawozu przechowywanego luzem powinna znajdować się w odległości co najmniej 1 m od zadaszenia, urządzeń elektrycznych, oświetlenia oraz wysoko osadzonych urządzeń transportujących.
 • Nie powinno się dopuszczać do najeżdżania na produkt maszynami prowadzącymi czynności ładunkowe.
 • Wszelkie rozsypy powstałe wskutek operacji wykonywanych w magazynie powinny być zamiatane i usuwane, a podłoże pozostawiane czyste i suche.
 • Natychmiast po przyjęciu CANWILU do magazynu powinno się przykryć folią z tworzywa sztucznego usypaną pryzmę nawozu w celu ochrony produktu przed wpływem wilgoci z powietrza. Pryzma powinna być przykryta przez cały okres składowania. Po wydaniu części nawozu z magazynu należy niezwłocznie przykryć ją na nowo.
 • Wysokość pryzmy CANWILU przeznaczonego do długiego składowania powinna być możliwie jak najniższa. Produkt najdłużej przechowywany należy wydawać z magazynu w pierwszej kolejności.
 • W czasie, gdy nie odbywa się transport produktu, drzwi lub wrota magazynu do składowania CANWILU luzem powinny być zamknięte.
 • Produkt, który podczas transportu i przeładunków uległ zawilgoceniu lub zawiera dużą ilość pyłów powinien zostać oddzielony i składowany na osobnych, niewielkich pryzmach. Mieszanie go z nawozem pełnowartościowym prowadzi do pogorszenia jakości całej partii.

SALETRA AMONOWA

SALETRA AMONOWA

Saletra amonowa to najbardziej uniwersalny nawóz azotowy – pod wszystkie rośliny i na wszystkich glebach. Rozpuszczalna w wodzie saletra działa szybko, dostarczając roślinom azot i magnez. Azot występuje w dwóch formach: szybko działającej (azotanowej) oraz uwalnianej w dłuższym okresie po wysiewie (amonowej). Taki układ zapewnia maksymalne zaopatrzenie roślin w azot, niezależnie od warunków glebowych i technologii upraw. Wzbogacenie saletry magnezem – pierwiastkiem niezbędnym do wzrostu i rozwoju roślin – sprzyja budowie tkanek i przemianie materii. Aby zapewnić optymalną skuteczność na glebach alkalicznych i świeżo wapnowanych, saletrę amonową zaleca się wymieszać z glebą.

Zalety saletry amonowej

 • substancja higroskopijna, łatwo rozpuszczalna w wodzie,
 • zwiększa zawartość i jakość aminokwasów oraz białek w roślinie, a także polepsza wartość technologiczną plonów.

Parametry

 • substancja higroskopijna, łatwo rozpuszczalna w wodzie,
 • związek podtrzymujący palenie, ulega rozkładowi w temperaturach powyżej 180⁰C,
 • postać: białe lub kremowe granulki o wymiarach 1-3,15 mm (w min. 96% zawartości),
 • zawartość azotu całkowitego: 34,0 +/- 0,6%,
 • dostępne opakowania: 50 kg oraz 500 kg.

Dodatkowe atuty

 • zawartość magnezu w każdej granulce,
 • bardzo niska zawartość wody,
 • odporność na zbrylenie,
 • doskonała jednorodna granulacja pozwalająca na równomierny wysiew.

Przechowywanie

 • czyste i suche budynki magazynowe,zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci,
 • zabezpieczenie przed działaniem wody i opadów atmosferycznych, mechanicznym uszkodzeniem opakowania oraz nagrzaniem powyżej 30⁰C,
 • zakaz palenia tytoniu oraz używania światła z otwartym płomieniem,
 • dobrze zabezpieczone przewody elektryczne,
 • należy unikać sąsiedztwa jakichkolwiek materiałów palnych lub mogących reagować z saletrą (np.: środki ochrony roślin, tlenki metali, kwasy, sproszkowane metale, węgiel, drewno, trociny, słoma, materiały pędne, oleje i smary),
 • maksymalnie 300 ton saletry w jednym pomieszczeniu,
 • worki do 50 kg składowane na niepalnym podłożu w stosach złożonych najwyżej z 12 warstw, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od źródeł ciepła i 0,2 m od ścian magazynu,
 • worki do 500 kg przechowane maksymalnie w dwóch warstwach.