Nagrody

Nagrody gwarantowane

Karty zakupowe do wykorzystania na stacjach ORLEN

minimum 5 ton = 200 zł
każda kolejna tona = 50 zł

Nagrody główne

Do wygrania 3 nagrody główne w postaci kart zakupowych do wykorzystania na stacjach ORLEN o wartości:

Nagrody główne
15 000 zł
Nagrody główne
10 000 zł
Nagrody główne
5 000 zł

Nagrody gwarantowane to karty zakupowe na stacje ORLEN o wartości 200 zł brutto za zakup co najmniej 5 ton nawozów z ANWILU. Za każdą kolejną tonę powiększamy wartość karty zakupowej o 50 zł. Nagrody przyznawane są według kolejności wysłanych formularzy zgłoszeniowych, aż do wyczerpania puli nagród, jednak nie dłużej niż do 31.01.2022 roku.